Entreprenadbesiktning av solcellsanläggningar

Entreprenadbesiktning

VARFÖR BÖR NI GÖRA EN ENTREPRENADBESIKTNING (PRIVATPERSON)?

En entreprenadbesiktning fyller flera syften. Ett av de viktigaste är att säkerställa att det parterna, konsumenten och näringsidkaren, har fullgjort det avtal som finns dem emellan.  

Entreprenadbesiktningen ger svaret på flera frågor:

  • Har näringsidkaren (företaget som konsumenten beställt av) levererat det som är beställt?
  • Fungerar anläggningen på det sätt som avses?
  • Är anläggningen utförd enligt gällande lagar och regler?

Det händer ofta att vi hittar allvarliga fel under besiktningarna. Sådana som kan orsaka skada på kort och lång sikt. När en elanläggning är överlämnad till konsumenten är denne ansvarig för att den är korrekt. 

Kostnaden för en entreprenadbesiktning varierar, beroende på hur stor och komplicerad anläggningen är, samt beroende av vår resväg till dig. Vi erbjuder alltid ett fast pris till privatpersoner. Normalt kostar en besiktning mellan 5000-10.000kr inklusive moms. Billigare än så finns bara våra branschkollegor som inte har utbildning och kunskap i hur en besiktning ska gå till. Vågar ni chansa?