Entreprenadbesiktning av solcellsanläggningar

Välj alternativ för besiktning utifrån följande alternativ:

Slutbesiktning av entreprenaden. Vanligaste besiktningen vi utför. Görs i samband med överlämnande av entreprenaden eller kort därefter.

Garantibesiktning 2-årsbesiktning även kallad §59-besiktning. Görs inom 2 år efter slutbesiktning eller om sådan inte utförts, inom 2 år efter att entreprenaden överlämnats. Syftar till att undersöka om fel uppkommit i installationen under garantitiden. 

Okulärkontroll av installationen, för att få en fackmässig bedömning av hur anläggningen är utförd. Görs när det redan har gått lång tid sedan installationen färdigställdes eller för att veta entreprenadens status i något syfte.

Annan tjänst vi kontaktar er och tar reda på vad som passar er bäst.

Förfrågan
Jag är intresserad av att boka en:
Välj en av nedanstående: (Jordbruksfastighet, brf, företag etc, välj Juridisk person)