Entreprenadbesiktning av solcellsanläggningar

Kvalitetsbrister i solcellsinstallationer

Under många år har en av de vanligaste installationsbristerna varit att kablaget mellan växelriktare och solcellspaneleler, samt mellan solcellspanelerna. Eftersom kravbilden är tydlig, kablaget ska vara fast förlagt och kablaget ska inte förläggas direkt mot yttertaket, är det förvånande att felet fortfarande upprepas.

Ett annat vanligt fel, som oftast inte uppmärksammas, är att isolationsövervakningen (IMD), som ska övervaka att isolationen på DC-sidans kablage är intakt, inte fungerar. Den funktionen är kravställd i Elinstallationsreglerna SS-EN 436 40 00.

Tillverkarnas manualer ska tala om vilka krav som ställs på installationen för att funktionen ska finnas. Oftast krävs att elektriskt ledande, icke normalt strömförande delar, ska förbindas med jordreferens genom exempelvis funktionsjordning. Ett annat sätt är att jordreferens erhålls om byggnadens stomme har förbindelse till jord eller genom anslutning till byggnadens åskskydd.