Entreprenadbesiktning av solcellsanläggningar

Varför har Solkontrollen inte anmärkningarna publicerade?

Vi har uppmärksammat att några företag som erbjuder besiktningstjänster har protokollen publicerade för allmänheten direkt på webbsidan. Det har såklart en viss konsumentnytta eftersom det visar hur en entreprenör utfört arbetet.

Solkontrollen kommer inte att göra så. Det finns flera anledningar.

Det är vanligt att installationer på privatbostäder slutförs utan att någon besiktning sker. När konsumenten och näringsidkaren inte är helt överens görs en besiktning. Då blir vanligen också resultatet statistiskt missvisande eftersom de goda exemplen inte offentliggörs. Besiktningsmannen ska ha en oberoende ställning i förhållandet mellan konsumenten och näringsidkaren. Det blir ytterst tveksamt om entreprenören ”hängs ut” på det sättet.

Vi tror och hoppas att resultatet från våra besiktningar bidrar till både att näringsidkaren, dvs entreprenören, får värdefull kunskap för att kunna framledes leverera god kvalitet och att konsumenten får stöd och kunskap i sin roll som anläggningsägare genom besiktningen.

Om parterna hamnar i en tvist kan besiktningsutlåtandet användas både i eventuell anmälan till Allmänna reklamationsnämnden, ARN, och som inlaga i rätten vid eventuell stämning.

Det ska inte underskattas den nytta en besiktning även kan ha för entreprenören. Ibland är konsumenten inte medveten om vad som avtalats, eller kanske kommer med synpunkter på en installation där näringsidkaren, som ska vara fackman på området, anser att konsumenten har fel. Då kan en oberoende besiktning bedöma vad som är riktigt, och därigenom underlätta dialogen mellan parterna!