Entreprenadbesiktning av solcellsanläggningar

Varför anlita en SBR-godkänd eller RISE-certifierad entreprenadbesiktningsman

SBRs expertgrupp för entreprenadbesiktning är ett nätverk och kompetensforum för godkända och certifierade entreprenadbesiktningsmän inom bygg, anläggning och installation.

Om du anlitar en SBR godkänd eller certifierad besiktningsman så säkerställer du kvalitets- och kompetensnivån då vi gemensamt inom SBR verkar för korrekt och fackmässigt utförda besiktningar, för likformighet i tolknings- och toleransfrågor för nyrekrytering, fortbildning och erfarenhetsåterföring samt utgör kontaktorgan besiktningsmän emellan och mot branschen.

Anlita en av SBR godkänd eller certifierad besiktningsman för rätt kompetens! Vår kunskap är din trygghet!

Läs mer på sbr.se